Yleiskuvaus

Australianpaimenkoira on Yhdysvalloista lähtöisin oleva rotu, jonka nimi pohjautuu Australiasta Yhdysvaltoihin muuttaneisiin baskilaisiin paimeniin. Toisen maailmansodan jälkeen rotu saavutti suuren suosion monipuolisuutensa ja koulutettavuutensa vuoksi. Nämä ominaisuudet tekivät australianpaimenkoirasta hyödyllisen työkoiran maatiloille, jossa sen jalostamista jatkettiin säilyttäen rodulle ominainen innokkuus, älykkyys sekä vahva paimennusvietti.

Ensimmäisiä australianpaimenkoiria on rekisteröity moniin eri rekistereihin vuodesta 1950. Vuonna 1990 Yhdysvaltojen Australianpaimenkoirayhdistys vakiinnutti paikkansa virallisena rotua edustavana järjestönä ja vuonna 1991 Amerikan kennelliitto hyväksyi sen viralliseksi roduksi.
Lue lisää historiasta

Australianpaimenkoira on ulkomuodoltaan keskikokoinen ja tasapainoinen koira, jolla on keskivahva luusto. Rungoltaan se on hieman korkeuttaan pidempi. Turkki on keskipitkä ja karkeahko, joko suora tai hieman lainehtiva. Pohjavilla on tiivis ja pehmeä. Hyväksyttyjä värejä on neljä: blue merle, red merle, musta ja punainen. Kaikki värit voivat ilmetä valkoisin ja tan- merkein. Uroksilla on tyypillisesti tuuheampi turkki niskan ja rintakehän alueella, joka luo maskuliinisemman olemuksen. Uroksen ihannesäkäkorkeus on 51-58 cm ja nartun 46-53 cm. Laatu ei saa kärsiä koon kustannuksella. Korvat ovat keskikokoiset, taittuen sivuille ruusukorviksi tai taittaen ¼ – ½ korvasta alas. Helposti tunnistettavana ominaisuutena australianpaimenkoirilla voi olla luonnostaan töpöhäntä. Liikkumisen tulee olla sulavaa, vapaata, ketterää ja vaivatonta.
Lue lisää ulkonäöstä
Rotumääritelmä

Australianpaimenkoira on voimakas, kestävä ja älykäs työkoira, jolla on voimakas paimennus- ja vartiointivietti. Se on monipuolinen ja helposti koulutettava koira, joka suorittaa sille annetut tehtävät innolla ja tyylikkäästi. Alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan eli paimenena se on luontainen työskentelijä, mutta nykyään rotua  tapaa enenevissä määrin myös esimerkiksi haku- ja pelastuskoirina, huumekoirina, avustajakoirina sekä muissa erilaisissa koiraharrasteissa. ASCA:n rotumääritelmän mukaisesti australianpaimenkoiran työskentely on aggressiivista ja painostavaa, mutta nämä ominaisuudet eivät saa kohdistua ihmisiin tai muihin eläimiin.

Australianpaimenkoira on tarkkaavainen, eläväinen ja nopeasti oppiva koira, joka ominaisuuksiensa puolesta ei sovellu kaikille. Australianpaimenkoirat ovat korkeaenergisiä koiria, jotka tarvitsevat itselleen aktiviteettia ja työn, eivätkä ne useinkaan sovellu pelkästään kotikoiraksi. Yksilöllisiä eroja kuitenkin löytyy. Australianpaimenkoiran älykkyys, tarve ratkaista ongelmia sekä hallita laumaeläimiä saattavat muodostua ongelmaksi, mikäli koiraa ei kouluteta asianmukaisesti tai sille ei tarjota riittävästi monipuolisia aktiviteetteja. Australianpaimenkoira lukee taitavasti omistajaansa ja tottelevaisuuskoulutus on vahvasti suositeltavaa, jotta omistaja oppii kuinka kanavoida rodunomainen miellyttämisenhalu toivotun käyttäytymisen oppimiseen. Omistajan tuleekin olla sitoutunut antamaan koiralle aikaa ja huomiota liikunnan, koulutuksen, ajatustyön sekä fyysisen aktiviteetin muodossa. Turhautuminen voi johtaa epäsuotuisiin käytösmalleihin, kuten pakonomaiseen käyttäytymiseen tai irtaimiston tuhoamiseen.

Australianpaimenkoira saattaa olla pidättäytynyt vieraita kohtaan, mutta varautuneisuuteen ei saa liittyä arkuutta, vihaisuutta tai pelokkuutta. Australianpaimenkoira on usein suojelevainen omistajia ja reviiriään kohtaan, eikä koulutuksenkaan avulla ole aina mahdollista kitkeä käytöstä kokonaan pois. Kuten kaikkien koirarotujen kohdalla, huonosti sosiaalistettu ja kouluttamaton australianpaimenkoira saattaa osoittaa aggressiivisuutta. 

Australianpaimenkoira sopii sinulle, jos toivot koiralta korkeaa koulutettavuutta, monipuolisuutta, älykkyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Mikäli kykenet sitoutumaan koiraan ja tarjoamaan sille riittävästi rajoja ja rakkautta, saat itsellesi lojaalin ja innokkaan seuralaisen, jolla on täysin omaa luokkaansa oleva huumorintaju.

Lähteet: