Jalostuksen tavoiteohjelma - JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestömme kokoaman tietopaketti australianpaimenkoiran ominaisuuksista ja jalostuksesta. Se antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Australianpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO 2014-2018.

Australianpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO 2019-2023.

Lähde Suomen Kennelliitto