Tervetuloa tutustumaan australianpaimenkoiriin

Australianpaimenkoira kehitettiin karjatilojen yleiskoiraksi 1800- ja 1900-luvuilla Yhdysvaltojen länsiosissa, missä tavoitteena oli sitkeä, kestävä ja monipuolinen paimenkoira, jolla on korkea työmoraali. Tätä perintöä tulee kunnioittaa ja pyrkiä pitämään huolta rodun käyttökelpoisuudesta sen alkuperäiseen tehtävään.

Hammaskysely

Jalostustoimikunta kartoittaa hammaspuutosten yleisyyttä rodussamme. Terveyskyselyn 300 vastauksen joukossa täysi hampaisto oli 92% koirista ja hammaspuutos 8% koirista. Poistettuja hampaita ei lasketa hammaspuutoksiksi. Vastaa erikseen kaikkien koiriesi osalta.

Terveys- ja käyttäytymiskysely

Kyselyn tietoja tullaan käyttämään terveys- ja luonneasioiden tilastoinnissa ja rodussa esiintyvien ongelmien sekä sairauksien kartoittamisessa. Yksittäisen koiran tietoja ei julkaista ja tiedot käsitellään luottamuksella.

Erikoisnäyttely 2024 sponsorit

Belcando
Kotimaiset Repolarin eläinten hoitotuotteet perustuvat kuusen pihkaan ja sen vaikuttaviin ainesosiin. Tuotteita löytyy niin haavan- kuin turkinhoitoon. Saatavilla apteekeista ja eläinlääkäriasemilta.

HUOM! TÄRKEÄÄ!

Australianpaimenkoirat ry haluaa muistuttaa, että Ruokaviraston koirarekisteri ei ole tae koiran puhdasrotuisuudesta, vaan kyseessä on viranomaisrekisteri koiran haltijasta.

Pentu voi puuttua Suomen Kennelliiton rekisteristä esimerkiksi, jos narttukoira astutetaan liian tiheään, minimimäärää terveystutkimuksia ei ole tehty, pyritään saamaan maksimaalinen tuotto pentujen myynnillä tai jos henkilöllä on oman epäeettisen toimintansa takia rekisteröintikielto Suomen Kennelliittoon.

Kehotamme pennun hankkijoita varmistamaan, että koiralla on Suomen Kennelliiton rekisteröintitodistus, jossa näkyy ote koiran sukutaulusta. Kasvattajan tulee teettää pennun vanhemmille vähintään PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) mukaiset tarkastukset, joista on esittää dokumentit. Pennuille tulee teettää pentutarkastus ja silmätarkastus, joiden todistukset ovat saatavissa mukaan. Kasvattajan tulee osata kertoa koiran sukulinjoissa mahdollisesti esiintyvistä sairauksista ja ominaisuuksista sekä perustella, miksi juuri tämä yhdistelmä on tehty.

Kasvattajan tulee olla Suomen Kennelliiton ja rotujärjestön (Australianpaimenkoirat ry) jäsen. Rotujärjestö julkaisee listaa kasvattajista, jotka noudattavat rekisteröintiehtoja ja – suosituksia.