AUSTRALIANPAIMENKOIRA

Australianpaimenkoira kehitettiin karjatilojen yleiskoiraksi 1800- ja 1900-luvuilla Yhdysvaltojen länsiosissa, missä tavoitteena oli sitkeä, kestävä ja monipuolinen paimenkoira, jolla on korkea työmoraali. Tätä perintöä tulee kunnioittaa ja pyrkiä pitämään huolta rodun käyttökelpoisuudesta sen alkuperäiseen tehtävään.

 

Australianpaimenkoirat ry:n terveys- ja käyttäytymiskysely: Kyselyn tietoja tullaan käyttämään terveys- ja luonneasioiden tilastoinnissa ja rodussa esiintyvien ongelmien sekä sairauksien kartoittamisessa. Yksittäisen koiran tietoja ei julkaista ja tiedot käsitellään luottamuksella. Kysely

Australianpaimenkoirat ry:n hammaskysely: Jalostustoimikunta kartoittaa hammaspuutosten yleisyyttä rodussamme. Terveyskyselyn 300 vastauksen joukossa täysi hampaisto oli 92% koirista ja hammaspuutos 8% koirista. Poistettuja hampaita ei lasketa hammaspuutoksiksi. Vastaa erikseen kaikkien koiriesi osalta. Kysely

 

 

 

TAPAHTUMAT / TIEDOTTEET

Huomio kasvattajat!

Varsinkin te jotka olette Australianpaimenkoirat ry:n kasvattajalistalla! Suomen Kennelliitto on asettanut kasvattajille vaatimukseksi allekirjoittaa uusi kasvattajasitoumus 31.5.2022 mennessä.
Australianpaimenkoirat ry:n kasvattajalistallaolo vaatii voimassaolevan kasvattajasitoumuksen. Usealla on allekirjoitus vielä tekemättä, nyt on mahdollisuus kesäkuun loppuun mennessä hoitaa asia kuntoon 
Monella tämä on varmasti mennyt ohitse vahingossa.
 

Hallivuoron varaaminen yhdistyksen nimissä

Erikoisnäyttely 2022 sponsorit: