Paimennus

Paimennuksessa koira siirtelee paimennettavia eläimiä paikasta toiseen yhteistyössä ohjaajansa kanssa tai hallitsee niitä paikallaan määrätyssä paikassa. Paimennuksessa työtehtävät vaihtelevat paljon tilanteesta toiseen. Koira työskentelee paimennuksessa luontaisten viettiensä varassa, ohjaajan ohjeiden mukaisesti.

Australianpaimenkoira kehittyi kotimaassaan monipuoliseksi paimenkoiraksi, jolta toivotaan vahvaa sisäsyntyistä kykyä työskennellä hyvällä työmoraalilla monenlaisten paimennettavien eläinten kanssa. Hyvä eläintenlukutaito mahdollistaa niin herkkien ankanpoikasten kuin uhittelevien sonnienkin kanssa työskentelyn. ASCAn alaisissa paimennuskokeissa australianpaimenkoirat paimentavat nautoja, lampaita ja ankkoja.

Australianpaimenkoira on yksi ns. kroppakoiraroduista (Loose-Eyed). Se on itsevarma, määräävä työskentelijä, jolla on oma tunnistettava työskentelytyylinsä. Työskentelytyyli poikkeaa ns. ”silmäkoirien” (Strong-Eyed) työskentelystä.

Australianpaimenkoira on ketterä ja se työskentelee pystyasennossa, lähietäisyydellä. Se on ominaispiirteidensä vuoksi monipuolinen ja hallitsee kaikenlaisia paimennettavia eläimiä tehokkaalla ja määrätietoisella tavalla. Parhaimmillaan australianpaimenkoira on paimentaessaan suuria ja/tai hitaasti liikkuvia lammaslaumoja ja karjalaumoja. Sen erityiskykynä arvostetaan kykyä hallita eläimiä ahtaissa paikoissa.

Australianpaimenkoira on luonnostaan vahva ja intensiivinen sekä nopeaoppinen. Lähestyessään paimennettavia eläimiä australianpaimenkoira voi käyttää tarpeen mukaan liikettä, näykkäisyä ja/tai komentavaa haukkua sekä myös silmää hallitakseen eläimiä.

Pitäessään laumaa koossa ja liikuttaessaan sitä eteenpäin australianpaimenkoira liikkuu sujuvasti, tasapainoisesti ja maatavoittavin askelin vaivattomasti edestakaisin lauman takana.

Australiapaimenkoira käyttää näykkäisyä vain liikuttaakseen vastahakoisia tai haastavia eläimiä. Ihanteellinen australianpaimenkoira työskentelee luonnostaan paimennettavien eläinten sekä etu-, että takapuolella näykkäisten matalalta ja kovaa takajalkojen vuohisista liikuttaakseen itsepäistä karjaa tai kiertäen eteen ja näykkäisten turvasta tai päästä kääntääkseen itsepäisen eläimen takaisin laumaan.

Australianpaimenkoira voi käyttää haukkumista painostaakseen liikkeelle itsepäisiä tai haastavia eläimiä. Sen haukkuminen on kuitenkin kohtuullista ja käytettäessä määräävää.

Koska australianpaimenkoira on ns. kroppakoira, se käyttää mieluummin läsnäoloaan ja liikettä liikuttaakseen paimennettavia eläimiä. Paimennettavien eläinten uhmatessa sitä se voi kuitenkin käyttää silmää suoralla ja määrätietoisella tavalla kunnes uhma on ohi.

Australianpaimenkoiria on Suomessa työskentelevinä tilakoirina jonkin verran. Paimennusta harrastavia australianpaimenkoiria Suomessa on paljon. Paimennuksessa on kaksi eri kilpailumuotoa. FCIn alainen kilpailumuoto on traditional style eli perinteinen paimennus, jossa koiran ja ohjaajan on yhteistyössä kuljetettava lammaslauma rauhallisesti ja hallitusti tuomarin suunnitteleman radan läpi. Kokeissa paimennetaan suuria laumoja käytännön töitä jäljittelevillä radoilla. Suomessa järjestetään myös ASCA (Australian Shepherd Club of America) alaisia paimennuskokeita. Suomessa on järjestetty ASCAn areenakisoja, jossa 3-5 paimennettavan eläimen lauma kuljetaan läpi ennalta määrätystä radasta.

Ensimmäinen australianpaimenkoira on kisannut traditional style kilpailuissa vuonna 2013. Vuonna 2015 ensimmäinen australianpaimenkoira saavutti paimennusvalion arvon. Vuoden 2018 loppuun mennessä kuusi australianpaimenkoiraa on saavuttanut paimennusvalion arvon. Australianpaimenkoirilla on Suomessa FCI traditional style paimennuskokeissa eniten koekäyntejä kaikista roduista koko koehistorian ajan. Vuonna 2018 perinteisen paimennuksen kokeissa starttasi australianpaimenkoira 73 kertaa. Kisoihin osallistui vuonna 2018 32 eri koirakkoa. Vuonna 2018 kilpailtiin ensimmäisen kerran perinteisen paimennuksen Suomenmestaruudesta. Australianpaimenkoirat sijoittuivat 1. ja 2. sijalle. Kaikki SM-kisoihin osallistuneet kuusi australianpaimenkoiraa pääsivät SM-finaaliin.

Ensimmäinen ASCA (Australian Shepherd Club of America) paimennuskoe lampailla järjestettiin vuonna 2004. Vuonna 2006 järjestettiin ensimmäinen paimennuskoe kaikilla eläinlajeilla eli naudoilla, lampailla ja ankoilla. Ensimmäinen ASCA paimennusvalio eli WTCH saatiin Suomeen vuonna 2006. Vuoden 2018 loppuun mennessä Suomessa on yhdeksän ASCAn paimennusvaliota WTCH. Vuonna 2018 Suomessa järjestettiin yksi ASCA koe, jossa oli 40 nautastarttia, 60 lammasstarttia ja 60 ankkastarttia. ASCA kisoihin osallistui 31 eri koirakkoa.

(Kuvat copyright Merja Tiainen)

Lisätietoa:

ASCA Stockdog

FCI Herding dogs

Kennelliitto, paimennuskokeet

Paimennuskollegio

Perinteinen paimennusyhdistys ry

© Merja Tiainen
© Merja Tiainen
© Merja Tiainen
© Merja Tiainen