Kyselyt

Kyselyt

Australianpaimenkoirat ry kerää erilaista tietoa milloin koirien terveydestä, milloin jäsenten toiveista. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset kyselylomakkeet sekä jo sulkeutuneiden kyselyjen yhteenvedot.

Australianpaimenkoirat ry:n terveys- ja käyttäytymiskysely: Kyselyn tietoja tullaan käyttämään terveys- ja luonneasioiden tilastoinnissa ja rodussa esiintyvien ongelmien sekä sairauksien kartoittamisessa.

Yksittäisen koiran tietoja ei julkaista ja tiedot käsitellään luottamuksella. Kysely

Australianpaimenkoirat ry:n hammaskysely: Jalostustoimikunta kartoittaa hammaspuutosten yleisyyttä rodussamme. Terveyskyselyn 300 vastauksen joukossa täysi hampaisto oli 92% koirista ja hammaspuutos 8% koirista. Poistettuja hampaita ei lasketa hammaspuutoksiksi. Vastaa erikseen kaikkien koiriesi osalta. Kysely