PK-lajit

Pelastuskoirat

Pelastuskoiratoiminta tähtää koirakon kouluttamiseen avuksi viranomaiselle, oikeisiin etsintätehtäviin. Harrastus vaatii sitoutumista, aikaa ja pyyteetöntä auttamisenhalua, sekä siihen soveltuvan koiran ja ohjaajan, joiden molempien tulee läpäistä tietyt vaatimukset. Toiminnassa on jo huomattavan monia australianpaimenkoiria mukana.
Hyväksytty VIRTA eli käyttöönottotarkastus on edellytys hälytystehtäviin kutsuttavalle koirakolle 1.1.2014 alkaen. Mukana hälytysvalmiudessa saattaa olla myös lisäksi edelleen koirakoita, jotka ovat saavuttaneet kelpoisuuden ennen tätä päivämäärää eli ns. vanhoilla säännöillä. Kaikilla hälytyskoirilla on kokeet päivitettävä eli uusittava hyväksytysti suosituksen mukaan vuosittain, maksimissaan 2 v. välein.

Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koirakon on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus. Koiran tulosvaatimuksena tämä on joko hyväksytysti suoritettu pelastuskoirakoe eli PEKO-T (Palveluskoiraliitto). Tai Pelastuskoiraliiton kokeista hyväksytysti suoritettu loppukoe yhdestä maastolajista (haku tai jälki) sekä vähintään peruskoe toisesta maastolajista (haku tai jälki). Molemmat väylät ovat samanarvoisia, molemmissa katsotaan sekä koiran jäljestämis- että hakutyöskentelyä ja molemmissa suoritus on joko hyväksytty tai hylätty. Lisäksi myös ohjaajalla tulee olla mm. erilaisia tarvittavia taitoja etsintätyöskentelyyn.

Rauniokokeita voi suorittaa Pelastuskoiraliiton kokeissa sekä kansainvälisissä pelastuskoirakokeissa (IPO-R). Kansainvälinen pelastuskoiraliitto (FRF) järjestää myös kansainvälisiä pelastuskoirakokeita haussa, jäljellä, raunioilla sekä lumipelastusalalla. Nämä antavat valmiuksia ihan yhtä tärkeisiin, oikeisiin etsintätehtäviin liittyen.

Lisätietoa pelastuskoiratoiminnasta:
Pelastuskoira
Pelastuskoirakokeet
VIRTA – Pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön

Pk-haku

PK-haku on muiden palveluskoiralajien tapaan sotilaallista alkuperää. Sodan aikana hakukoiria käytettiin haavoittuneiden etsintään. Hakukoiran nykyiset tehtävät ovat lähinnä eksyneiden etsintää.

Haku tarkoittaa, että koira etsii nopeasti ja järjestelmällisesti ilmavainunsa avulla ”maalimiehiä”. Hakualueen keskellä kulkee pituussuunnassa keskilinja, jota ohjaaja kulkee eteenpäin ja, josta koira lähetetään etsimään järjestelmällisesti vuorotellen kummallekin puolelle. Hakualueen pituus ja työskentelyaika riippuu koiran kilpailuluokasta.

Maalimiehen löydettyään koiran tulee ilmaista hänet, joko haukkumalla tai rullalla. Haukkumalla ilmaiseva koiran tulee haukkua niin kauan, kunnes ohjaaja saapuu paikalle. Rullailmaisu tarkoittaa sitä, että löydettyään maalimiehen, koira ottaa pannassaan roikkuvan rullan suuhunsa ja vie sen ohjaajalle. Tämän jälkeen ohjaaja kytkee koiran näyttöliinaan ja koira vie ohjaajan maalimiehen luo.
(Kuva: Jenni Suomalainen)

Lisätietoa pk-hausta: Hakukoe

Pk-jälki

Pk-jälki tarkoittaa sitä, että koira jäljestää ihmisen jälkeä. Jälki muodostuu, kun ihminen astuu maahan, jolloin osa kasveista katkeaa painomme alla, kenkämme kuluvat ja osa niiden valmistusaineesta jää maassa oleviin jalanjälkiin. Ihmisestä putoaa myös tuhansia ihosoluja minuutissa ja nämä tekijät yhdessä muodostavat jäljen koiralle. Koira havaitsee eron tallattujen ja tallaamattomien pintojen välillä. Mikäli jälki on tuore, jää myös ihmisen haju ilmaan joksikin aikaa, riippuen säästä ja tuulesta. Tämä on eräänlainen tuoksutunneli koiralle.

Jälkikoiran on etsittävä ihmisen tekemä jälki ja seurattava jälkeä oikeaan suuntaan poikkeamatta jäljeltä. Koira pystyy haistamaan eri askelten välisen aikaeron, jolloin se tietää kumpaan suuntaan ihminen on kulkenut. Jäljen hajun voimakkuuteen vaikuttavat jäljen ikä, sääolosuhteet ja maaperä.

Jäljentekijä kantaa esineitä 6 kpl (pieniä puisia keppejä) kädessään tehdessään jälkeä ja asettaa ne jäljen keskelle tasaisin välimatkoin koko matkalle. Esineet haisevat tämän vuoksi ihmiselle ja eroavat siten muista maassa olevista kepeistä. Koiran pitää ilmaista esineet ohjaajalle (pysähtymällä esineen viereen, nostamalla esineen maasta, tuoda esine ohjaajalle, menemällä esineen kohdalla maahan jne.), jotta ohjaaja voi ottaa ne mukaansa.
(Kuva: Jenni Suomalainen)

Lisätietoa pk-jäljestä: Jälkikoe

Pk-viesti

Viestillä on myös sotilaallinen alkuperä, koska ennen nopein tapa kuljettaa viestejä sotarintamalla oli käyttää viestikoiria. Koiran kaulassa oli kotelo, johon viestilappu laitettiin, ja koira lähetettiin viemään viestiä. Viestissä koiran tarkoituksena, on juosta suorinta tietä ohjaajalta toiselle. Koira tarvitsee tähän lajiin kaksi ohjaajaa. Viestiradalla on myös jäljestysosuus, joten viestikoiralle tulee opettaa myös jäljestämistä.

Lisätietoa pk-viestistä: Viestikoe

Muut palveluskoiralajit

Muita palveluskoiralajeja ovat mm. etsintäkoe, erikoisjälki ja valjakkohiihto, jossa myös rotumme edustajia kilpailee. Näistä lajeista lisätietoa löydät Suomen Palveluskoiraliiton sivuilta

© Jenni Suomalainen
© Jenni Suomalainen