Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen muuta varsinaista hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä ajanjaksoa. 

Postia hallitukselle?

Yhdistykselle kuuluva posti lähetetään sihteerille. Matkakorvaukset ja muut raha-asiat rahastonhoitaja hoitaa kuukauden sisään viestin saamisesta. Samalla hän kuittaa viestin tulleeksi.

aussiehallitus@australianpaimenkoirat.fi

Australianpaimenkoirat ry:n hallitus:

Yhdistyksen puheenjohtaja

Satu Tuomi-Storm
puheenjohtaja@australianpaimenkoirat.fi

Varapuheenjohtaja

Johanna Majamäki
varapj@australianpaimenkoirat.fi

Sihteeri

Milla Myrskylehto
sihteeri@australianpaimenkoirat.fi

Rahastonhoitaja

Mari Karpow
rahastonhoitaja@australianpaimenkoirat.fi

Hallitus / Jäsen

Heidi Sopanen
Maarit Kandelberg-Harakka
Merja Berg
Mari Karpow
Johanna Majamäki
Elisa Kivelä
Milla Myrskylehto
Pasi Mikkola
Vilma Harjola 

Hallitus / Varajäsen
Mira Markkanen
Elina Korhonen