Toimikunnat

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä. Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus. Jalostustoimikunta

  • seuraa rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä erityisesti rodun kotimaassa, ja jakaa rotutietoutta
  • toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaatio
  • kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista
  • pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia
  • järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä artikkeleita
  • seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista vaikutuksista rotuun
  • kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta
  • käsittelee viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastaa näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.
  • seuraa viranomaisten sekä Kennelliiton ja FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja suosituksia sekä tiedottaa niistä jäsenistöään.

(Lähde: SKL)

Toimikunta:

Satu Lius (pj)
Jenni Fröman 
Satu Tuomi-Storm
Heidi Sopanen
Vilma Harjola
Riikka Olkkonen
Pasi Mikkola
 

Postia jalostustoimikunnalle: jalostustoimikunta@australianpaimenkoirat.fi 

Lehtitoimikunta

Lehtitoimikunnan tehtävänä on suunnitella AussieUutisten sisältö, hankkia materiaalia sekä huolehtia lehden ilmestymisestä ajallaan. Lehtitoimikuntaan saa yhteyden sähköpostitse: jasenlehti@australianpaimenkoirat.fi

AussieUutiset on Australianpaimenkoirat ry:n nelivärinen jäsenlehti joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Toimikunnan jäsenet:
Merja Berg (päätoimittaja, taittaja)

Lehti toimitetaan kaikille varsinaisille jäsenille ja nuorisojäsenille sekä ulkomuototuomareille.
Huom; ilmoita osoitteenmuutos suoraan jäsensihteerillejasensihteeri@australianpaimenkoirat.fi. Ilmoittamatta jätettyjen osoitteenmuutosten vuoksi kadonneita jäsenlehtiä ei korvata.

Edellisiltä vuosilta myymme vain jäsenille niitä lehtiä, joista on vielä painoksia jäljellä hintaan 5 euroa kappale.
Lehteen vastaanotetaan aineistoa, valmiita juttuja sekä kuvia. Myös juttuideoita otetaan vastaan. Lehtitoimikunta pidättää oikeuden muokata aineistoa tarvittaessa.

Ilmoitushinnat vuodelle 2024
Koko                Ei-jäsenille
Takasivu (A4)              220 €
1/1 sivu (A4)               180 €
1/2 sivu (A5)               140 €
1/4 sivu (A6)               100 €
pikkuilmoitus(A7)         30 €
sisäetu- ja sisätakakansi (kuten 1/1 s.): 250 €

Huom. kansien ilmoitukset on sovittava etukäteen

Jäsenalennus 50 % kaikista muista paitsi sisäetu-, sisätakakansien sekä takasivun ilmoituksista.
Valioilmoitukset sekä in memoriam -ilmoitukset ovat ilmaisia ja erittäin tervetulleita!

HUOM! Ilmianna +10-vuotias senioriaussiesi! Lehdessä julkaistaan pappa/mummokoirapalstaa lukijoiden sydänten sulattamiseksi. Lähetä kuva tai kaksi (nuoruus- ja vanhuuskuva) ja vapaamuotoinen kertomus vanhuksestasi.

Seuraavien lehtien viimeiset aineiston jättöpäivät ovat:
Lehti 1. 16.2.2024
Lehti 2. 16.8.2024
Lehti 3. 1.11. 2024

WANTED: Kynäilijöitä
Lehtitoimikunta etsii vahvistuksia.. Jos näppäimistösi pysyy hyppysissä ja sinulla on hyvä kirjallinen ilmaisutaito sekä ehtymätön juttuvarasto, liity ihmeessä mukaan joukkoomme! Ideointi ja uuden luominen on varsin vapaaluonteista. Vapauta sisäinen Shakespearisi! Aloittaakin saa heti!

Lisätietoja saa jasenlehti@australianpaimenkoirat.fi

Agilitytoimikunta

Agilitytoimikunnan tehtävänä on järjestää vuosittainen australianpaimenkoirien rotumestaruus, kerätä joukkue edustamaan rotujärjestöä SM-kilpailuihin sekä organisoida kaksi agilitykoulutusta vuodessa. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Agilitytoimikunta ottaa mielellään vastaan myös kouluttajaideoita ja vapaaehtoisia järjestäjiä rotumestaruuksien pitoon.

Toimikunnan jäseninä toimivat

Mira Markkanen
Noora Mäkelä-Salmi

agility@australianpaimenkoirat.fi

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on järjestää rodun erikoisnäyttely sekä vastata osaltaan rotumme tuomarikoulutuksesta.

Toimikunta: 

Milja Kunnas-Grönholm
Merja Berg
Ria Paussu
Minna Suomi
Tanja Känkänen
Maarit Kandelberg-Harakka
Satu Tuomi-Storm

nayttelytoimikunta@australianpaimenkoirat.fi

Paimennustoimikunta

Paimennustoimikunnan tehtävänä on toiminnallaan edistää ja esitellä rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta järjestämällä jäsenistölle paimennustapahtumia sekä FCI:n alaisia paimennuskokeita.

Toimikunta:

Mari Karpow
Heidi Hendrell
Marika Lindfors
Heidi Sopanen
Anne Ojanen

paimennus@australianpaimenkoirat.fi 

Pk-toko-toimikunta

Pk- ja toko-toimikunnat ovat järjestäytyneet yhteiseksi pk-toko-toimikunnaksi.

Toimikunnan tehtävänä on tehdä tokoa, rally-tokoa sekä palveluskoiralajeja tutuiksi australianpaimenkoiraharrastajille sekä järjestää jäsenistölle tapahtumia ko. lajeissa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat myös mh-luonnekuvauksien sekä luonnetestien järjestäminen.

Toimikunta:

Milla Myrskylehto
Johanna Majamäki
Sasha Murto
Petra Roponen
Elina Korhonen

pk@australianpaimenkoirat.fi