Vesipelastus

Vesipelastus eli vepe

Vesipelastuksessa eli tuttavallisemmin vepessä on toisaalta kyse hauskasta harrastuksesta uimisesta pitäville koirille ja niiden ohjaajille, jotka eivät itsekään pelkää kastumista. Mutta ennen kaikkea vepessä on tarkoituksena kehittää ja ylläpitää koirien uimataitoa, opettaa koira toimimaan vedessä ja pelastamaan veden varaan joutunut ihminen.

Historiaa

Tiettävästi jo 1500-luvulla suurikokoisia koiria käytettiin Newfoundlandin kylmissä ja karikkoisissa vesistöissä kalastajien apuna pelastamassa veden varaan pudonneita ihmisiä sekä sukeltamassa irti rantakiviin takertuneita verkkoja. 1900-luvun alussa Englannissa alettiin järjestää erityisiä Watertrial-kilpailuja, joita voidaan pitää alkusysäyksenä nykyajan kilpailutoiminnalle. Niissä arvosteltiin koiran luontaista halua ja viettiä toimia vedessä sekä pelastaa veden varaan joutunut ihminen.
Laji tuli Suomeen vuonna 1989 ja viralliseksi koemuodoksi vesipelastus saatiin vuonna 1992, koeajalla. Ensimmäiset viralliset säännöt astuivat voimaan vuonna 1996. Nykyiset säännöt ovat olleet voimassa 1.1.2017 lukien. Suomen ensimmäinen vesipelastusvalio saatiin vuonna 1998. Koira oli rodultaan saksanpaimenkoira.

Toiminta nykyisin

Vesipelastusta harrastetaan nykyään melkein kaikkialla Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa vesipelastuskoirien käyttö pelastustilanteissa on viety varsin pitkälle. Suomessa vesipelastus on puhtaasti harrastus- ja kilpailumuoto.
Vesipelastuksen suosio on ollut viime vuosina selvästi kasvussa. Suomessa järjestettiin vuonna 2015 yhteensä 96 koetta, joissa koestartteja oli 1152.

Lajin vaatimukset

Lajia harrastavan koiran on pidettävä vedestä ja uitava mielellään. Luonteeltaan sen on oltava sosiaalinen, rohkea ja luottavainen sekä ihmisystävällinen. Lisäksi on eduksi, jos koiralla on luontaista taistelutahtoa ja se esimerkiksi kantaa sekä noutaa esineitä mielellään.
Koolla ja rodulla ei niinkään ole merkitystä, mutta iso koko, fyysinen vahvuus ja hyvä kestävyys ja kunto ovat etuja esimerkiksi venettä vetäessä tai hukkuvaa pelastettaessa. Vesipelastuskoulutukseen soveltuvatkin useimmat keskikokoiset ja suuret koirarodut. Pieni ja kevyt koira ei todennäköisesti huonomassa säässä ja kovassa aallokossa pysty toimimaan vedessä.

Vesipelastuskokeiden tarkoitus

Kokeiden tarkoituksena on ylläpitää erityisesti landseerien ja newfoundlandinkoirien rodunomaisia taipumuksia ja uintitaitoa. Koe on suunniteltu näiden rotujen rodunomaiseksi testaustilaisuudeksi, mutta muunkin rotuiset rekisteröidyt koirat ovat tervetulleita. Muun rotuisten on suoritettava soveltuvuuskoe (sove) hyväksytysti ennen alokasluokkaan pääsyä. Kokeella testataan koiran kykyä toimia vedessä ja mitataan sen fyysistä kuntoa. Kokeen tarkoituksena on myös kehittää vesipelastuksen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa, lisätä tietoa koiran koulutuksesta ja sen soveltuvuudesta pelastustoimintaan vedessä.
Vesipelastuskokeissa koirat arvostellaan viidessä eri luokassa: soveltuvuuskokeessa, alokas-, avoin- ja voittajaluokassa sekä epävirallisessa junioriluokassa, joka on vain newfoundlandinkoirille ja landseereille. Kaikissa luokissa on neljä liikettä. Esimerkiksi alokasluokassa ja soveltuvuuskokeessa suoritettavat liikkeet ovat: veneestä hyppy ja uinti, veneen nouto, esineen vienti veneeseen ja hukkuvan pelastus. Vesipelastuksessa järjestetään myös suomenmestaruuskisat ja koiran on mahdollista saavuttaa vesipelastusvalion arvo.

Australianpaimenkoirat vepessä

Suomessa ensimmäiset aussiet nähtiin vepe-kokeissa vuonna 2002. Ne olivat Anne Ojasen Dancing Skies Midnight eli Midi ja Jaana Liljan Hazelmoor Happy Hour eli Ziki, josta tulikin rodun ensimmäinen vesipelastusvalio Suomessa vuonna 2006. Vepe-valion arvon on tähän mennessä saavuttanut neljä australianpaimenkoiraa:

Fin MVA Fin VPVA EE MVA VV-12 BH Hazelmoor Happy Hour / Jaana Lilja, 2006
Fin MVA Fin VPVA FI TVA SI MVA JV-06 V-08 SEV-06 HeVW-13 PMVV-13 VV-13 MVV-14 SEVV-15 VV-16 PMVV-17 BH Hazelmoor Merry Mood /Jaana Lilja, 2008
FI AVA FI TVA FI VPVA RTK1 RTK2 RTK3 BH Ardiente Negrita Fina / Sini Mäkinen, 2013
FI MVA FI VPVA RTK1 BH Hazelmoor Koh-I-Noor / Anne Ojanen, 2014

Viime vuosina vesipelastusta on harrastanut Suomessa arviolta viitisenkymmentä aussieta, koska Kennelliiton tilastojen mukaan vepe-kokeisiin on osallistunut vuosittain pari-kolmekymmentä rodun edustajaa. Vuonna 2016 vepe-kokeissa kävi 11 aussieta, 2017 kisaajia oli 13 ja 2018 jälleen 11, joista voittajaluokassa kolme.