PEVISA

Australianpaimenkoirat on mukana PEVISA-ohjelmassa, joka tarkoittaa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmaa. Käytännössä PEVISA:ssa määritetään jalostusyksilöiden minimiehdot, jotta niiden jälkeläiset hyväksytään Suomen kennelliiton ylläpitämään koirarekisteriin.

Australianpaimenkoirien PEVISA-vaatimukset

Australianpaimenkoirille on 1.1.2014 alkaen hyväksytty seuraava PEVISA -ohjelma (Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelma):

  • Rekisteröinnin ehtona on, että koiralla (pentueen vanhemmilla) on astutushetkellä virallinen lonkkien ja kyynärpäiden kuvaustulos.
  • Lonkkien raja-arvo on C ja kyynärpäiden 1. Kuvausikä vähintään 12 kk.
  • Koiralla tulee olla korkeintaan 12 kk vanha silmäpeilauslausunto astutushetkellä. Koiran tulee olla vapaa  vakavasta iris hypoplasiasta (colobomasta), HC:sta, PRA:sta, CEA:sta, gRD:sta ja tRD:sta.
  • Jos koiralla on todettu mRD tai lievä iris hypoplasia, on se paritettava kyseisen muutoksen suhteen terveen koiran kanssa.  
  • Merle-merle-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi.
  • Töpö-töpö-yhdistelmiä ei hyväksytä rekisteröitäviksi.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta:

  • Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta.

Mikäli jotain rodulta vaadittavaa lausuntoa ei ole annettu ennen astutusta, voidaan pentue rekisteröidä FI/ER-rekisteriin ainoastaan jalostustieteellisen toimikunnan myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupaa varten vaaditaan myös lausunto rotujärjestöltä. Mikäli poikkeuslupaa ei myönnetä, voi pentueen rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin kerran narttua ja urosta kohden. Sekä tästä syystä myönnetyllä poikkeusluvalla että EJ-rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on oma maksuluokka kaksinkertaisena.

Katso myös tämä: Pevisa ja rotukohtaiset erityisehdot 2022(pdf)