Jalostussuositukset

Jalostussuositukset on Australianpaimenkoirat ry:n laatima listaus toivottavista ehdoista jalostusyksilöille. Erona PEVISA-ehtoihin jalostussuositukset eivät ole ehdollisia, vaan jalostussuositukset täyttämättömänkin yksilön jälkeläiset voidaan rekisteröidä rotuun. Jalostussuositusten tarkoitus on tuoda esiin paitsi kasvattajille, myös pennunostajille niitä seikkoja, joita jalostusyksilöissä ja siten koko rodussa tulee vaalia rotumääritelmän ja työkoiraperinteen säilyttämiseksi.

Jalostusyksilöiden tulee olla terveitä ja hyväluonteisia. Yhdistyksen suositukset jalostusyhdistelmille:

 • Emän tulee olla astutushetkellä iältään vähintään 24 kuukautta.
 • Uroksen tulee olla astutushetkellä iältään vähintään 24 kuukautta, mutta suositellaan myöhemmin käytettäväksi.
 • Molempien vanhempien tulee olla virallisesti lonkkakuvattuja ja terveitä (tulos A tai B).
 • Molempien vanhempien tulee olla virallisesti kyynärkuvattuja ja terveitä (tulos 0/0).
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä alle vuoden vanha silmätarkastuslausunto, jossa silmät todetaan terveiksi.
 • Täysi hampaisto. Leikkaava purenta tai tasapurenta.
 • Molempien vanhempien tulee olla virallisesti selkäkuvattuja. LTV: oireeton LTV1-4 yhdistettävä LTV0. SP3-4 ei suositella jalostuskäyttöön. VA1 voidaan käyttää yhdistettynä VA0.
 • Molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä eli niillä ei saa olla todettuja kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (allergiat, distichiasis, ym.).
 • Kymmenen polven aikana sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli yhdeksään prosenttiin ja viiden polven aikana sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,25 prosentin. Populaatiotasolla sukusiitosprosentin nousu ei saa olla yli 0,5 prosenttia sukupolvessa (4 vuotta).
 • Samaa urosta ei tule käyttää täyssisaruksille. Uroksella saa olla korkeintaan 20 jälkeläistä kahden vuoden aikana (kuitenkin viimeinen pentue kokonaisuudessaan). 2-4 ikävuoden aikana suositellaan tehtäväksi vain yksi pentue.
 • Molemmat vanhemmat tulee olla palkittu kahdesti näyttelyssä vähintään H-arvosanalla.
 • Molemmilla vanhemmilla tulee olla hyväksytty luonnetesti sekä jokin alla olevista käyttötuloksista:
  Paimennus:
  – Perinteisen paimennuskokeen (FCI) PAIM-E koulutustunnus
  – ASCA:n paimennuskokeista hyväksytty (qualified) tulos started- luokassa.
  – AHBA:n paimennuskokeista hyväksytty tulos Junior Herdig Test:istä.
  – Hyväksytty paimennuksen perusrata.
  PK:
  – hyväksytty BH-koe.

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA -ohjelmasta: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta.

Muuta huomioitavaa

 • Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden geneettisesti töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty (Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 7/08).