Kennelnimen hakeminen

HUOM! Kennelnimipuollon ehdot muuttuvat vuonna 2024. Emme ota uusia puoltohakemuksia ennen vuotta 2024. Kaikki ennen 28.10.2023 tulleet hakemukset käsitellään vanhojen ehtojen mukaan. Uudet ehdot astuivat voimaan 1.1.2024

Toimita Kennelliittoon kennelnimianomus. Lisätiedot ja ohjeet löydät Kennelliiton sivulta. Kennelliitto toimittaa anomuksen rotujärjestölle käsiteltäväksi. 

Australianpaimenkoirat ry:n ehdot kennelnimianomuksen puoltoon: 

  • Hakijan tulee olla Australianpaimenkoirat ry:n jäsen vähintään kaksi vuotta ennen kennelnimen hakemista. 
  • Hakijalla ei saa olla eläinsuojelurikkomuksia tai Kennelliiton määräämiä sanktioita.
  • Hakijan tulee lähettää Australianpaimenkoirat ry:lle kertomus, jossa on  kuvattu kasvatetut rodut, taustaa hakijasta sekä esittely kasvatustavoitteista. Kertomuksessa tulee vastata ainakin 7 kysymykseen, jotka löydät täältä. Kertomus tulee lähettää jalostoimikunnalle sähkopostitse osoitteeseen jalostustoimikunta@australianpaimenkoirat.fi 
  • Hakijan tulee käydä kasvattajan peruskurssi ja allekirjoittaa kasvattajasitoumus.

Australianpaimenkoirat ry:n jalostustoimikunta käsittelee kennelnimianomuksen puollon. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian. 

Kennelnimen anomiseen kannattaa varata aikaa. Australianpaimenkoirat ry:n hallitus kokoontuu kuukauden–parin välein. Anotut nimet julkaistaan Koiramme-lehdessä ja valitusajan jälkeen ne lähetetään Belgiaan FCI:lle, joka myöntää kennelnimet. Kennelnimen anominen kestää vähintään puoli vuotta.