Kutsu Vuosikokoukseen 24.3.2024

Kutsu vuosikokoukseen 24.3.2024

Australianpaimenkoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 24.3.2024 klo 13.00.
Paikka: Hirvihaaran kartanohotelli, Kartanonlenkki 56, 04680 Mäntsälä.
Ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kokoonnumme aluksi Tarja Pääkkösen pitämälle epilepsiaa käsittelevälle luennolle, jonka jälkeen pidämme vuosikokouksen ja palkitsemme vuoden 2023 koirakot.

Tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 15.3.2024.
Ilmoittautuminen lomakkeella: https://forms.gle/kUMQ75zXxpfLPrMQ6

Vuosikertomus 2023

12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään jäsenmaksumuutosesityksestä (Liite 1)
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
11. Valitaan edustajat tarpeellisiin kenneljärjestöjen kokouksiin
12. Päätetään AussieUutisten julkaisutapaesityksestä (Liite 1)
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13.1 Vuoden koira -kisan päivitykset: uudeksi lajiksi nosework sekä uudet pistelaskuesitykset osioihin näyttelykoira ja pelastuskoira (Liite 1)
14. Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

Liite 1

7. Päätetään jäsenmaksumuutosehdotuksesta
Hallitus esittää, että kasvattajalistalla olevat kasvattajat voivat lisätä ilmaiseksi kasvattien omistajat vuodeksi yhdistyksen jäseniksi.

12. Päätetään AussieUutisten julkaisutapaesityksestä
Saapunut ehdotus, että yhdistys luopuu painetusta lehdestä ja siirtyy e-lehteen.
Nykyiset kotisivut mahdollistavat e-lehden julkaisun ilman lisäkustannuksia ja lehti on sieltä mahdollista ladata omalle laitteelle. Nykyinen lehti painatuksineen, taittoineen ja postituksineen kustantaa keskimäärin vuodessa 6000-8000€ tai jopa enemmän.
On ehdotettu myös, että lehdestä vapautuneet varat kohdistetaan jäsenmaksuihin ja erikoisnäyttelyn, koulutusten, luonnetestien, rotumestaruuksien jne. alhaisempiin ilmoittautumismaksuihin, jotta yhdistyksen jäsenet saavat enemmän vastinetta jäsenmaksulleen.
Hallitus on kokouksessaan keskustellut e-lehteen siirtymisestä ja mahdollisesta hybridivaihtoehdosta. Lehden kustannukset ovat nousseet niin korkeiksi paino-, paperi- ja postituskulujen voimakkaan nousun takia.

Hallitus esittää siirtymistä niin kutsuttuun hybridilehteen (e-lehti verkossa + mahdollisuus fyysiseen lehteen), jolloin jäsenmaksuiksi ehdotetaan: e-lehti verkossa 35,00 € ja fyysinen lehti 50,00 €.

13.1 Vuoden koira -kisan päivitykset:
Nosework uudeksi lajiksi ja sen säännöt:

VUODEN NOSEWORK -KOIRA JA NOSEWORKTULOKAS -PISTELASKUEHDOTUS:
Vuoden koira -kilpailussa otetaan huomioon korkeintaan 5 koesuoritusta pistelaskukauden ajalta.
Vuoden noseworktulokas on aloittanut kokeissa käynnin pistelaskukauden aikana.
Molempiin sarjoihin voi osallistua, mikäli koirakko täyttää kriteerit vuoden noseworktulokas -kilpailuun.
Pisteitä saa kokeista, koesijoituksista ja luokanvaihdoista.
Tulokset voivat olla joko kaikkien (KEK) tai yhden etsintämuodon (YEK) kokeista.
SM-kisojen voittaja on automaattisesti Vuoden nosework-koira.
Liitä mukaan kopio kilpailukirjasta, josta tulokset voi nähdä. Kopioon on selkeästi merkittävä, mistä tuloksista
pisteet lasketaan.
Peruspisteet:
Ykkösluokan pisteet lasketaan ilman kertoimia
Kakkosluokan pisteiden kerroin on 1,2
Kolmosluokan pisteiden kerroin on 1,4
Pisteistä vähennetään koiran kokeessa saamat virhepisteet.
(Esim. koiran tulos 100 p/ 3vp = 97p)
Lisäpisteet:
Luokanvaihto pistelaskukauden aikana 3 pistettä
Kokeen voitto 2 pistettä
Esimerkki: Koira on kilpaillut neljässä kokeessa vuoden aikana ja saanut ykkösluokasta 100 p/0 vp ja 100 p/2 vp, vaihtanut luokkaa ja saanut kakkosluokasta 75 p/0 vp ja 100 p/3 vp.
Pisteet lasketaan yhteen:
100×1 + 98×1 + 75×1,2 + 97×1,2 + 5 = 409,4 pistettä.

VUODEN PELASTUSKOIRA JA PELASTUSKOIRATULOKAS -PÄIVITYS
Vuoden pelastuskoirasääntöihin lisätään PETO -tarkastus rinnastettavaksi VIRTA tarkastukseen. PETO tarkastus on viranomaistarkastus, jossa tarkastetaan koirakon riittävä osaaminen käytettäväksi pelastuslaitoksen tehtävälle. Aivan kuten VIRTA tarkastuksessa tarkastetaan pelastuskoirakon osaaminen poliisin johtamille tehtäville.
Läpäisty VIRTA -tarkastus 15 pistettä
UUSI – Läpäisty PETO -tarkastus 15 pistettä
Hyväksytty PEKO-T 15 pistettä
Hyväksytty PERA-B 15 pistettä
Hyväksytty PERA-A 10 pistettä
Hyväksytty loppukoe tai loppukokeen taidontarkastus (haku, jälki, raunio) 10 pistettä
Hyväksytty peruskoe tai peruskokeen taidontarkastus (haku, jälki, raunio) 5 pistettä
Hyväksytty IPO-R B-koe (raunio, haku, jälki, laviini) 15 pistettä
Hyväksytty IPO-R A-koe (raunio, haku, jälki, laviini) 10 pistettä
Hyväksytty IPO-R esikoe (raunio, haku, jälki, laviini) 3 pistettä
Arvokisat (SM ja MM vastaavat): Edustuspaikka 3 pistettä, Hyväksytty tulos 3 pistettä, Sijoitus kolmen parhaan joukkoon 5 pistettä

VUODEN NÄYTTELYKOIRA, -TULOKAS JA -VETERAANI LISÄPISTEIDEN PÄIVITYS
Vuoden näyttelykoira, -tulokas ja veteraani lisäpisteitä päivitetään ja sinne lisätään koiralukumäärästä saatavia pisteitä. Näyttelyissä käyvien koirien lukumäärä on kasvanut ja lisäpisteiden pitäisi myös heijastaa tätä koiramäärän kasvua. Ehdotus, että taulukkoon lisätään seuraavat lisäpisteet.
Koiramäärä Lisäpisteet
40-49 8p
50-59 9p
60-69 10p
70-79 11p
80 ja yli 12p

Samankaltaiset artikkelit