Jalostustoimikunta tiedottaa

 

Luonne- ja terveyskyselyn yhteenveto


Australianpaimenkoirien terveys- ja luonnekyselyn yhteenveto 2012-2015 avautuu tästä (pdf)


Yhdistyksen tuki koiran silmien virallisesta tutkimuksesta vuodelta 2018

Australianpaimenkoirat ry:n vuosikokouksessa 10.3.2018 päätettiin, että yhdistys hyvittää 20€ yhdistyksen jäsenen omistaman peilaushetkellä viisi vuotta täyttäneen koiran virallisista silmätarkastusmaksuista.

Maksu tulee olla maksettuna ja terveystuloksen tulee olla julkinen ennen kuin yhdistys palauttaa rahat omistajan tilille.

Dokumentit-sivulta löytyy lomake nimeltä Terveystulokset, jolla voit hakea maksun hyvitystä yhdistykselle. Kun tutkitutat koirasi silmät, odota, että tulos tulee julkiseksi. Vasta sen jälkeen täytä lomake ja lähetä se yhdistyksen rahastonhoitajalle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Korvaus koskee vuosikokouksen jälkeen tutkittuja koiria ja on voimassa tämän vuoden.
Vuonna 2018 tehtyjen terveystutkimusten hyvitykset on haettava 31.1.2019 mennessä.


Yhdistyksen tuki koiran selän virallisen kuvauksen lausuntomaksuun vuodelta 2018

Australianpaimenkoirat ry:n vuosikokouksessa 10.3.2018 päätettiin, että yhdistys hyvittää puolet yhdistyksen jäsenen omistaman koiran selän virallisen kuvauksen lausuntomaksusta Kennelliitolle.

Maksu tulee olla maksettuna ja terveystuloksen tulee olla julkinen ennen kuin yhdistys palauttaa rahat omistajan tilille.

Dokumentit-sivulta löytyy lomake nimeltä Terveystulokset, jolla voit hakea Kennelliiton lausuntomaksun hyvitystä yhdistykselle. Kun kuvautat koirasi selän, odota, että tulos tulee julkiseksi. Vasta sen jälkeen täytä lomake ja lähetä se yhdistyksen rahastonhoitajalle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Korvaus koskee vuosikokouksen jälkeen kuvattuja koiria ja on voimassa tämän vuoden.
Vuonna 2018 tehtyjen terveystutkimusten hyvitykset on haettava 31.1.2019 mennessä.


 Yhdistyksen tuki MyDogDna -passiin

Hallitus on päättänyt yhdessä jalostustoimikunnan kanssa aloittaa MyDogDNA-passin (http://www.mydogdna.com/fi/ostoskori) näytteenoton tukeminen 20€:lla tulosta vastaan. Eli käytännössä jäsen lähettää koiransa tuloksen pdf-tiedostona Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. -osoitteeseen yhdessä TÄMÄN lomakkeen kanssa jonka jälkeen rahastonhoitaja tilittää 20€/ per tulos ko. henkilön tilille. Rahastonhoitaja hoitaa maksun kuukauden sisään viestin saamisesta. Samalla hän kuittaa viestin tulleeksi.
Tämä koskee myös ennen tätä päätöstä otettuja testejä.

Koiran omistaja voi valita ovatko tiedot tunnistetiedoilla (koiran nimellä/rekisteritunnuksella) julkisia vai eivät. Tulokset ovat kuitenkin aina julkisia nimettöminä, mikä tarkoittaa sitä, että yhdistys voi julkaista esim. lehdessään tai kotisivuillaan MyDogDNA:sta saatuja tuloksia.

Tämä kampanja on päättynyt 31.12.2017

Lisätietoja saa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


Yhdistyksen tuki koiran selän virallisen kuvauksen lausuntomaksuun vuodelta 2017

Australianpaimenkoirat ry:n vuosikokouksessa 19.3.2017 päätettiin, että yhdistys hyvittää yhdistyksen jäsenen omistaman koiran selän virallisen kuvauksen lausuntomaksun Kennelliitolle.

Maksu tulee olla maksettuna ja terveystuloksen tulee olla julkinen ennen kuin yhdistys palauttaa rahat omistajan tilille.

Dokumentit-sivulta löytyy lomake nimeltä Terveystulokset, jolla voit hakea Kennelliiton lausuntomaksun hyvitystä yhdistykselle. Kun kuvautat koirasi selän, odota, että tulos tulee julkiseksi. Vasta sen jälkeen täytä lomake ja lähetä se yhdistyksen rahastonhoitajalle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Korvaus koskee vuosikokouksen jälkeen kuvattuja koiria ja on voimassa tämän vuoden.


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja Pevisa on hyväksytty 11.06.2013 olleessa Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) kokouksessa

Ote JTT:n pöytäkirjasta 11.06.2013

Australianpaimenkoiran PEVISA-ohjelma rajasi aikaisemmin vain iris coloboma-tapaukset jalostuksesta. EVCO kuitenkin päätti maaliskuussa 2011, että iris coloboma ja iris hypoplasia ovat sama sairaus, eriasteisena. Iris coloboma ja – hypoplasiadiagnoosit yhdistettiin silmätyöryhmän päätöksellä saman koodin alle ja samaksi asteeksi koiran tietoihin. Vanhat colobomadiagnoosit kuitenkin näkyvät jalostustietojärjestelmän tilastossa. Tällä hetkellä australianpaimenkoiran PEVISA-ehdoissa lukee, että iris hypoplasia sulkee koiran pois jalostuksesta. Ehto on päivitetty tähän muotoon toimistotyönä vuoden 2012 alusta.

Rotua harrastava yhdistys on ollut tyytymätön muutokseen ja silmätyöryhmä on käsitellyt asiaa useaan otteeseen, viimeksi kokouksessaan 1/2013, jossa päätettiin näin: Työryhmä päätti, että iris hypoplasia voidaan jakaa seuraaviin asteisiin: aste 1 lievä, aste 2 coloboma. Työryhmä esittää jalostustieteelliselle toimikunnalle, että aste 1 hyväksyttäisiin australianpaimenkoirilla jalostukseen, jos tällainen koira paritetaan terveen kanssa. Iris hypoplasia ja –colobomadiagnoosit on kuitenkin jo yhdistetty ja aste saatetaan joutua tarkistamaan koiran alkuperäisestä lausunto-lomakkeesta. PEVISA-ohjelmaa koskeva esitys on käsitelty PEVISA-säännön (valtuusto 30.11.2008) mukaisesti. JTT:n päätös 11.6.2013 (6/2013): Toimikunta hyväksyy australianpaimenkoiran JTO:n kiitoksin kaudelle 2014 – 2018. Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvaus-lausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kk. Koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, jos sillä on todettu iris hypoplasia aste 2 (coloboma), perinnöllinen katarakta, PRA, CEA, geograafinen RD tai totaali RD. Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai iris hypoplasian aste 1 (lievä), on se paritettava kyseisen muutoksen osalta terveen koiran kanssa. Ohjelma on voimassa 1.1.2014 – 31.12.2018. Rotujärjestöä pyydetään huomioimaan, että sellaiset koirat, joilla on lonkkaniveldysplasian asteet C tai kyynärniveldysplasian aste 1 voisi jättää pois jalostuksesta tai yhdistää ainoastaan terveen koiran kanssa. Uusi JTO vuosille 2014-2018 löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta: http://www.australianpaimenkoirat.fi/images/pdf/JTO_APK%20-%202014%20Ehdotus.pdf Uusi Pevisa päivitetään yhdistyksen nettivisuille, omalle paikalleen lopummalla vuotta.

Australianpaimenkoirat ry:n hallitus kiittää JTO-työryhmää, johon kuuluivat: Anne Ojanen (pj), Elli Luotola, Sanna Viitanen, Heidi Penttilä, Sanna Niiranen, Mari Karpow, Aija Tanskanen, Maarit Kandelberg-Harakka ja konsultaatioapuna olleita Jorma Kerkkää, Wilhelmiina Virolaista ja Päivi Eerolaa.

Hallituksen puolesta,
Sanna Niiranen
Hallituksen jäsen
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri